Lühiuudised

27 november 2019 Üldkoosolek  algusega kell 10 00 Nooruse majas.

Infopäevad / koolitused

 Kutse

 

Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolek toimub 27 novembril 2019 algusega kell 10 00 Nooruse majas ( roheline tn 1 Pärnu).

 

Päevakava

 

10 00 – 10 15 – Juhatuse liikmete määramine uueks perioodiks.

10 15 – 10 30 – Ülevaade juhatuse tegevusest.

10 30 – 13 30 – veeseaduse muutusega seotud määruste tutvustus. Esineb Ann Riisenberg Keskkonnaministeerium

                Määrused, mida tutvustatakse on järgmised:

määrus nr 46 “Põllumajandusloomade väitingimustel pidamiset lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded”.

                määrus nr 52 „Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord“

määrus nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks”

 

 

Kuna üheks päevakorra punktiks on juhatuse määramine, siis palun liikmetel teha ettepanekuid . Hetkel on juhatuses kuus liiget.

Kui kellelgi liikmetest on soov panustada juhatuse töös võib enda kanditaadi ülesse seada.

Samuti ootame liikmetelt ettepankeuid konkreetse liikme juhatuse liikmekandidaadiks ülesse seadmiseks. Kindlasti peab kandidaat nõus olema.

 

Ootame rohket osavõttu. Kindlasti on vaja kvoorumit juhatuse liikme määramiseks. 

 

vaata lisaks http://www.pikk.ee „Sündmuste kalender”