Lühiuudised

27 november 2019 Üldkoosolek  algusega kell 10 00 Nooruse majas.

Avaleht

Pärnumaa Talupidajate Liit on asutatud 27 novembril 1988 aastal.

Eesmärgiks on esindada liidu liikmeid ja propageerida pereettevõtlust ja talude tradistioone.

PTL tegevuse eesmärkideks on :
   kinnistada talupidamist kui eesti majanduse ühte osa.
   korraldada oma tegevusalade kaudu talupidajateühistegevust ja nõuandeteenistust;
   koostöö samu eesmärke taotlevate liikumiste, organisatsioonide ja erakondadega;
   koostöö teiste maade talupidajate organisatsioonidega;
   talupidajate huvide kaitse riigivalitsemise ja  omavalitsuse struktuurides, esitades ettepanekuid
   talumajanduse edendamiseks, selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks,
   muutmiseks või täiendamiseks.

Liidul on 2017 aasta seisuga 171 liiget.