Hinnakiri jõustub 01.jaanuar 2023.a.

 

Pärnumaa Talupidajate Liidu liikmetele 20 % hinnaalandust.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

 

Teenus Ühik  hind
1.Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine , raamatupidamise sisse seadmine tund      40,00 €
2. Tekkepõhise raamatupidamise koostamine / Sisaldab teenust algdokumentide sisestamisest kuni bilansi ja kasumiaruande koostamiseni  Kanne         1,25 €
3. Kassapõhise raamatupidamise koostamine Kanne         0,75 €
4. Tasu töötaja palgaarvestuse eest Töötaja         7,00 €
 FIE tuludeklaratsiooni koostamine ja äriühingu aastaaruande vormistamine Tund      40,00 €
- Eelnevate perioodide parandused kliendist tingitult ( hilinenud dokumendid jne. )
 Maksuametiga suhtlemine revisjoni korral
6.Raamatupidamise konsultatsioon kontoris
7. Raamatupidamise konsultatsioon kliendi juures      60,00 €
10. Ülekannete teostamine teenuseosutaja poolt tk         1,25 €
Teenuste kuutasu alampiirid
FIE (tekkepõhine raamatupidamine)             kuu      40,00 €
Äriühing (sisaldab ühe kuu kohta 55 raamatupidamise kannet , 3 töötaja palgaarvestus )  kuu      90,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliendi soovil määratakse lepingu alusel kompleksteenuse kuutasu võttes aluseks kokkulepitud töömahtu ja käesolevas raamatupidamise teenuse hinnakirjas kehtestatud hindu. Kui tegelik töömaht ületab aasta lõikes kokkulepitu tehakse pärast majandusaasta aruannete koostamist ümberarvestus.

Hinnale lisandub kehtiv käibemaks ( hetkel 20%)