1. Äriprojekti koostamine pangale alampiir projekt 500 EUR

2. Finantsmajanduskonsultatsioon tund 50 EUR

  1. Investeeringutoetuse ettevalmistav töö tund 50 kuni 60 EUR
    1. Kõik PRIA toetusmeetmed
    2. Kõik kalandusmeetmed
    3. Leader meetmed
    4. EAS meetmed

Miinimum tundide arv 1 projektile 6 tundi

Madala keerukusega projektile arvestuslik aeg 6 - 10 tundi

Keskmise keerukusega projektid 10 - 20  tunni

Keerulised projektid üle 20 tunni

Kõikidele hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.

NB Konsultatsioonidel ja nõustamistel miinimum hind 25 EUR